Pokemonkort: Fire Energy

#
TypeEnergy
Pokemon serieBase Set 2
StadieEnergy
SjældenhedCommon
Kortnummer126
EvneEvne2KunstnerKeiji Kinebuchi