Pokemonkort: Fighting Energy

#
TypeEnergy
Pokemon serieBase Set 2
StadieEnergy
SjældenhedCommon
Kortnummer125
EvneEvne2KunstnerKeiji Kinebuchi