Pokemonkort: Lightning Energy

#
TypeEnergy
Pokemon serieBase Set 2
StadieEnergy
SjældenhedCommon
Kortnummer128
EvneEvne2KunstnerKeiji Kinebuchi