Pokemonkort: Charmander

#
Pokemon serieArceus
SjældenhedCommon
Kortnummer59
Evne [ ]
[ ]

Evne2 [ ]
[ ]