Pokemonkort: Burmy

#
Pokemon serieArceus
SjældenhedCommon
Kortnummer56
Evne [ ]
[ ]

Evne2 [ ]
[ ]