Pokemonkort: Bronzor

#
Pokemon serieArceus
SjældenhedCommon
Kortnummer54
Evne [ ]
[ ]

Evne2 [ ]
[ ]