Pokemonkort: Gulpin

#
Pokemon serieArceus
SjældenhedCommon
Kortnummer66
Evne [ ]
[ ]

Evne2 [ ]
[ ]