Pokemonkort: Tangela

#
Pokemon serieArceus
SjældenhedCommon
Kortnummer77
Evne [ ]
[ ]

Evne2 [ ]
[ ]