Pokemonkort: Omanyte

#
Pokemon serieArceus
SjældenhedCommon
Kortnummer70
Evne [ ]
[ ]

Evne2 [ ]
[ ]