Pokemonkort: Fire Energy

#
Pokemon serieCall of Legends
SjældenhedCommon
Kortnummer89
Evne