Pokemonkort: Professor Juniper

#
Pokemon serieBlack and White
StadieSupporter
SjældenhedUncommon
Kortnummer101
Evne